study hArd, study smart.. d0nt be jahat, this is my nasihat..


Wednesday

SIFAT WAJIB BAGI ALLAH :Sifat-sifat Allah yang wajib diketahui oleh orang-orang Islam yang terkandung di dalam al-Quran berjumlah 20 sifat.
BIL : 1
SIFAT WAJIB : WUJUD
MAKNA : Ada. Allah Taala itu ada.

BIL : 2
SIFAT WAJIB :QIDAM
MAKNA : Sedia. Allah itu sedia ada.

BIL : 3
SIFAT WAJIB : BAQA
MAKNA : Kekal. Allah itu bersifat kekal.

BIL : 4
SIFAT WAJIB : MUKHALAFATUHU LILHAWADIS
MAKNA : Tidak sama dengan yang baharu. Allah itu tidak mempunyai sifat-sifat yang baharu yakni dijadikan dan dihancurkan.

BIL : 5
SIFAT WAJIB : QIYAMUHUU BINAFSIH
MAKNA : Berdiri dengan dirinya sendiri. Allah Taala itu bersendiri.

BIL : 6
SIFAT WAJIB : WAHADAANIYAT
MAKNA : Esa. itu Maha Esa Dzat-Nya, Esa sifat-Nya dan esa juga perangai-Nya.

BIL : 7
SIFAT WAJIB : QUDRAT
MAKNA : Kuasa. Alah Taala itu Maha Berkuasa.

BIL : 8
SIFAT WAJIB : IRADAT
MAKNA : Menentukan. Allah itu Menentukan segala-galanya.

BIL : 9
SIFAT WAJIB : ILMU
MAKNA : Mengetahui:. Allah Taala itu amat mengetahui segala-galanya.

BIL : 10
SIFAT WAJIB : HAYAT
MAKNA : Hidup. Allah Taala itu sentiasa hidup yakni sentiasa ada.

BIL : 11
SIFAT WAJIB : SAMA
MAKNA : Mendengar. Allah Taala itu tidak tuli (pekak).

BIL : 12
SIFAT WAJIB : BASAR
MAKNA : Melihat. Allah Taala itu sentiasa melihat.

BIL : 13
SIFAT WAJIB : KALAM
MAKNA : Berkata-kata. Allah Taala itu berkata-kata.

BIL : 14
SIFAT WAJIB : QOODIRUN
MAKNA : Maha Kuasa. Allah Taala itu amat berkuasa sifatnya.

BIL : 15
SIFAT WAJIB : MURIIDUN
MAKNA : Menentukan. Allah Taala itu berkuasa menentukan apa yang dikehendakinya.

BIL : 16
SIFAT WAJIB : AALIMUN
MAKNA : Maha Mengetahui. Allah Taala itu maha mengetahui.

BIL : 17
SIFAT WAJIB : HAYUUN
MAKNA : Hidup. Allah Taala itu Maha Hidup dan menghidupkan alam ini.

BIL : 18
SIFAT WAJIB : SAMI'UN
MAKNA : Mendengar. Allah Taala itu maha mendengar.

BIL : 19
SIFAT WAJIB : BASIIRUN
MAKNA : Melihat. Taala itu melihat semua kejadian di muka bumi.

BIL : 20
SIFAT WAJIB : MUTAKALLIMUN
MAKNA : Maha Berkata-kata. Allah Taala itu berkata-kata.

No comments:

Post a Comment

kami :-|

My photo
Bangi, Selangor, Malaysia
biar sLekeh tP biJak, jGn mach0 tP banGang..