study hArd, study smart.. d0nt be jahat, this is my nasihat..


Tuesday

NABI DAN RASUL :Pengertian Nabi Dan Rasul :

Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan allah swt, yang bertugas memberi petunjuk kepada manusia tentang keesaan Allah SWT dan membina mereka agar melaksanakan ajaran-Nya. Ciri-ciri mereka dikemukakan dalam Al-Qur’an, sebagaimana firman Allah SWT.

“… ialah orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada takut kepada seorang (pun) selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan.” (Q.S. Al Ahzab : 39).

Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu dari allah swt yang di tujukan untuk diri nya sendiri, sedangkan rasul adalah seseorang yang menerima wahyu dari allah swt, untuk disampaikan kembali kepada umatnya.


4 sifat yang wajib dan 4 sifat yang mustahil dan juga satu sifat jaiz :

  1. shidiq ( benar) maka mustahil kijib ( dusta )
  2. amanah ( dapat dipercaya) maka mustahil Khianat ( curang)
  3. tabligh ( menyampaikan wahyu yang diterimanya) maka mustahil khitman ( menyembunyikan wahyu )
  4. fathonah ( pandai ) maka mustahi jhahil ( bodoh )
  5. bersifat jaiz ( mempunyai sifat layaknya manusia biasa )
Sifat-sifat Harus

Rasul dan Nabi adalah manusia biasa, justeru itu mereka sama seperti kita. Mereka memiliki segala sifat kemanusian. Mereka memerlukan makanan, minuman, berkahwin, tidur atau dijangkiti penyakit. Namun demikain segala sifat kemanusian yang mereka miliki itu tidaklah menjejaskan atau menjatuhkan taraf kenabian atau kerasulan mereka.


Rasul-rasul yang wajib diketahui ada 25 orang :

1. Adam AS.
2. Idris AS.
3. Nuh AS.
4. Hud AS.
5. Soleh AS.
6. Ibrahim AS.
7. Luth AS.
8. Ismail AS.
9. Ishak AS.
10. Yakub AS.
11. Yusuf AS.
12. Ayub AS.
13. Sueb AS.
14. Musa AS.
15. Harun AS.
16. Zulkifli AS.
17. Daud AS.
18. Sulaiman AS.
19. Ilyas AS.
20. Ilyasa AS.
21. Yunus AS.
22. Zakaria AS.
23. Yahya AS.
24. Isa AS.
25. Muhammad SAW.


Diantara 25 nabi tersebut ada beberapa nabi yang mempunyai nilai khusus dimata allah, sehingga di beri gelar ulul azmi( nabi dan rasul yang mempunyai ketabahan dalam menjalankan tugasnya):

1. Nuh AS.
2. Ibrahim AS.
3. Musa AS.
4. Isa AS.
5. Muhammad SAW.


No comments:

Post a Comment

kami :-|

My photo
Bangi, Selangor, Malaysia
biar sLekeh tP biJak, jGn mach0 tP banGang..