study hArd, study smart.. d0nt be jahat, this is my nasihat..


Friday

ASMA UL HUSNA99 Nama Allah SWT Asmaul Husna :

Di dalam kitab suci Al-Qur'an Allah SWT disebut juga dengan nama-nama sebutan yang berjumlah 99 nama yang masing-masing memiliki definisi / pengertian yang bersifat baik, agung dan bagus. Secara ringkas dan sederhana Asmaul Husna adalah 99 nama baik Allah SWT.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Araf ayat 180 :

"Allah mempunyai asmaul husna, maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-namaNya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan".

Berikut ini adalah 99 nama Allah SWT beserta artinya :
1. Ar-Rahman (Ar Rahman) - Yang Maha Pemurah
2. Ar-Rahim (Ar Rahim) - Yang Maha Mengasihi
3. Al-Malik (Al Malik) - Yang Maha Menguasai / Maharaja Teragung
4. Al-Quddus (Al Quddus) - Yang Maha Suci
5. Al-Salam (Al Salam) - Yang Maha Selamat Sejahtera
6. Al-Mu'min (Al Mukmin) - Yang Maha Melimpahkan Keamanan
7. Al-Muhaimin (Al Muhaimin) - Yang Maha Pengawal serta Pengawas
8. Al-Aziz (Al Aziz) - Yang Maha Berkuasa
9. Al-Jabbar (Al Jabbar) - Yang Maha Kuat Yang Menundukkan Segalanya
10. Al-Mutakabbir (Al Mutakabbir) - Yang Melengkapi Segala kebesaranNya
11. Al-Khaliq (Al Khaliq) - Yang Maha Pencipta
12. Al-Bari (Al Bari) - Yang Maha Menjadikan
13. Al-Musawwir (Al Musawwir) - Yang Maha Pembentuk
14. Al-Ghaffar (Al Ghaffar) - Yang Maha Pengampun
15. Al-Qahhar (Al Qahhar) - Yang Maha Perkasa
16. Al-Wahhab (Al Wahhab) - Yang Maha Penganugerah
17. Al-Razzaq (Al Razzaq) - Yang Maha Pemberi Rezeki
18. Al-Fattah (Al Fattah) - Yang Maha Pembuka
19. Al-'Alim (Al Alim) - Yang Maha Mengetahui
20. Al-Qabidh (Al Qabidh) - Yang Maha Pengekang
21. Al-Basit (Al Basit) - Yang Maha Melimpah Nikmat
22. Al-Khafidh (Al Khafidh) - Yang Maha Perendah / Pengurang
23. Ar-Rafi' (Ar Rafik) - Yang Maha Peninggi
24. Al-Mu'izz (Al Mu'izz) - Yang Maha Menghormati / Memuliakan
25. Al-Muzill (Al Muzill) - Yang Maha Menghina
26. As-Sami' (As Sami) - Yang Maha Mendengar
27. Al-Basir (Al Basir) - Yang Maha Melihat
28. Al-Hakam (Al Hakam) - Yang Maha Mengadili
29. Al-'Adl (Al Adil) - Yang Maha Adil
30. Al-Latif (Al Latif) - Yang Maha Lembut serta Halus
31. Al-Khabir (Al Khabir) - Yang Maha Mengetahui
32. Al-Halim (Al Halim) - Yang Maha Penyabar
33. Al-'Azim (Al Azim) - Yang Maha Agung
34. Al-Ghafur (Al Ghafur) - Yang Maha Pengampun
35. Asy-Syakur (Asy Syakur) - Yang Maha Bersyukur
36. Al-'Aliy (Al Ali) - Yang Maha Tinggi serta Mulia
37. Al-Kabir (Al Kabir) - Yang Maha Besar
38. Al-Hafiz (Al Hafiz) - Yang Maha Memelihara
39. Al-Muqit (Al Muqit) - Yang Maha Menjaga
40. Al-Hasib (Al Hasib) - Yang Maha Penghitung
41. Al-Jalil (Al Jalil) - Yang Maha Besar serta Mulia
42. Al-Karim (Al Karim) - Yang Maha Pemurah
43. Ar-Raqib (Ar Raqib) - Yang Maha Waspada
44. Al-Mujib (Al Mujib) - Yang Maha Pengkabul
45. Al-Wasi' (Al Wasik) - Yang Maha Luas
46. Al-Hakim (Al Hakim) - Yang Maha Bijaksana
47. Al-Wadud (Al Wadud) - Yang Maha Penyayang
48. Al-Majid (Al Majid) - Yang Maha Mulia
49. Al-Ba'ith (Al Baith) - Yang Maha Membangkitkan Semula
50. Asy-Syahid (Asy Syahid) - Yang Maha Menyaksikan
51. Al-Haqq (Al Haqq) - Maha Benar
52. Al-Wakil (Al Wakil) - Yang Maha Pentadbir
53. Al-Qawiy (Al Qawiy) - Yang Maha Kuat
54. Al-Matin (Al Matin) - Yang Maha Teguh
55. Al-Waliy (Al Waliy) - Yang Maha Melindungi
56. Al-Hamid (Al Hamid) - Yang Maha Terpuji
57. Al-Muhsi (Al Muhsi) - Yang Maha Penghitung
58. Al-Mubdi (Al Mubdi) - Yang Maha Pencipta dari Asal
59. Al-Mu'id (Al Muid) - Yang Maha Mengembali dan Memulihkan
60. Al-Muhyi (Al Muhyi) - Yang Maha Menghidupkan
61. Al-Mumit (Al Mumit) - Yang Mematikan
62. Al-Hayy (Al Hayy) - Yang Senantiasa Hidup
63. Al-Qayyum (Al Qayyum) - Yang Hidup serta Berdiri Sendiri
64. Al-Wajid (Al Wajid) - Yang Maha Penemu
65. Al-Majid (Al Majid) - Yang Maha Mulia
66. Al-Wahid (Al Wahid) - Yang Maha Esa
67. Al-Ahad (Al Ahad) - Yang Tunggal
68. As-Samad (As Samad) - Yang Menjadi Tumpuan
69. Al-Qadir (Al Qadir) - Yang Maha Berupaya
70. Al-Muqtadir (Al Muqtadir) - Yang Maha Berkuasa
71. Al-Muqaddim (Al Muqaddim) - Yang Maha Menyegera
72. Al-Mu'akhkhir (Al Muakhir) - Yang Maha Penangguh
73. Al-Awwal (Al Awwal) - Yang Pertama
74. Al-Akhir (Al Akhir) - Yang Akhir
75. Az-Zahir (Az Zahir) - Yang Zahir
76. Al-Batin (Al Batin) - Yang Batin
77. Al-Wali (Al Wali) - Yang Memerintah
78. Al-Muta'ali (Al Muta Ali) - Yang Maha Tinggi serta Mulia
79. Al-Barr (Al Barr) - Yang banyak membuat kebajikan
80. At-Tawwab (At Tawwab) - Yang Menerima Taubat
81. Al-Muntaqim (Al Muntaqim) - Yang Menghukum Yang Bersalah
82. Al-'Afuw (Al Afuw) - Yang Maha Pengampun
83. Ar-Ra'uf (Ar Rauf) - Yang Maha Pengasih serta Penyayang
84. Malik-ul-Mulk (Malikul Mulk) - Pemilik Kedaulatan Yang Kekal
85. Dzul-Jalal-Wal-Ikram (Dzul Jalal Wal Ikram) - Yang Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan
86. Al-Muqsit (Al Muqsit) - Yang Maha Saksama
87. Al-Jami' (Al Jami) - Yang Maha Pengumpul
88. Al-Ghaniy (Al Ghaniy) - Yang Maha Kaya Dan Lengkap
89. Al-Mughni (Al Mughni) - Yang Maha Mengkayakan dan Memakmurkan
90. Al-Mani' (Al Mani) - Yang Maha Pencegah
91. Al-Darr (Al Darr) - Yang Mendatangkan Mudharat
92. Al-Nafi' (Al Nafi) - Yang Memberi Manfaat
93. Al-Nur (Al Nur) - Cahaya
94. Al-Hadi (Al Hadi) - Yang Memimpin dan Memberi Pertunjuk
95. Al-Badi' (Al Badi) - Yang Maha Pencipta Yang Tiada BandinganNya
96. Al-Baqi (Al Baqi) - Yang Maha Kekal
97. Al-Warith (Al Warith) - Yang Maha Mewarisi
98. Ar-Rasyid (Ar Rasyid) - Yang Memimpin Kepada Kebenaran
99. As-Sabur (As Sabur) - Yang Maha Penyabar / Sabar

No comments:

Post a Comment

kami :-|

My photo
Bangi, Selangor, Malaysia
biar sLekeh tP biJak, jGn mach0 tP banGang..